Základní informace o projektu

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR -PR č. CZ.3.22/3.3.07/11.02731
Název mikroprojektu: Škola v přírodě
Registrační číslo MONIT:  CZ.3.22/3.3.07/11.02731
Prioritní  osa: 22.3 Podpora spolupráce místních společenství
Datum zahájení přípravy: 25. 5. 2011
Datum zahájení fyzické realizace: 1. 1. 2012
Datum ukončení fyzické realizace: 30. 9. 2012
Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu: 196810,- Kč

logo